De praktijk is weerbarstig. Dit is een uitdrukking die wij zeker onderschrijven. De mooiste nudges of andere op theorie gebaseerde ideeën werken vaak niet zoals van te voren bedacht. Wij geloven erin dat gedegen onderzoek de basis is van succes.Vanuit De Gedragsstudio verrichten wij zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Afhankelijk van de vraag kijken wij wat de beste onderzoeksopzet is. Onze resultaten presenteren wij helder en concreet, zodat de opdrachtgever deze direct kan toepassen.

Wij werken vaak aan de hand van pilots/minimum viable products om snel te kijken of een idee ook echt werkt in de praktijk.

Wil je meer weten of over onze aanpak? Neem dan contact met ons op.

%d bloggers liken dit: